Lenny-Sune von Ochotnikov

(Rezvyi Veter Zlatoglavy Zar  x  Fiona von Ochotnikov)

Rüde / Wurftag: 14. Juli 2015

 

Das erste mal Fleisch ...


 

 

Nach oben