Lennja von Ochotnikov

(Rezvyi Veter Zlatoglavy Zar  x  Fiona von Ochotnikov)

Hündin  / Wurftag: 14. Juli 2015

 

Nach oben